Færder kirkelige fellesråd > Påmeldinger > Bekreftelse på påmelding til konfirmasjon

Bekreftelse

Takk for din påmelding til konfirmasjon i våre kirker.

 

Med vennlig hilsen
Menighetene i Færder kirkelige fellesråd